چهارشنبه 22 آبان 1398
 

پرداخت الکترونیکی از طریق کارت شتاب برای حامیان کنفرانس و کلیه علاقه مندان جهت شرکت مهیا می باشد

توجه: جهت پرداخت الکترونیکی، ورود شناسه کاربری الزامی نیست. چنانچه ثبت نام نموده اید و دارای شناسه کاربری می باشید، لطفا آنرا وارد نمایید.


شناسه كاربري: 
مبلغ قابل پرداخت:  ريال  
شرح پرداخت (بابت):