چهارشنبه 22 آبان 1398

برنامه كنفرانس

 

كنفرانس شبكه‌هاي هوشمند 94 در تاريخ 1 و 2 دي‌ماه 1394 و در محل دانشگاه علم و صنعت ايران و با همكاري انجمن علمي شبكه هوشمند انرژي ايران برگزار مي‌گردد.

سه‌شنبه 1 دي‌ماه 1394چهارشنبه 2 دي‌ماه 1394