چهارشنبه 22 آبان 1398

تاريخ‌هاي ويژه

مهلت دريافت مقالات كامل:

22 آبان 1394
10 آبان 1394
20 مهر 1394

مهلت دريافت پيشنهاد براي جلسات تخصصي و كارگاه‌هاي آموزشي:

20 آبان 1394

اعلام نتايج پذيرش مقالات:

5 آذر 1394

مهلت دريافت نسخه نهايي مقالات:

17 آذر 1394
15 آذر 1394

برگزاري كنفرانس

1 و 2 دي 1394