چهارشنبه 22 آبان 1398
معرفي كنفرانس
دانشگاه علم و صنعت ايران به همراه انجمن علمي شبكه هوشمند ايران كنفرانس شبكه‌هاي هوشمند 94 را برگزار مي‌نمايد. اين كنفرانس با هدف گسترش مرزهاي دانش و تبادل نظر علمي و فني در زمينه شبكه‌هاي هوشمند برنامه‌ريزي شده و در صدد است با برگزاري سخنراني‌هاي كليدي، ارايه مقالات در نشست‌هاي علمي - تخصصي، برگزاري كارگاه‌ها و ميزگردهاي آموزشي - پژوهشي و برپايي نمايشگاه‌هاي تخصصي علاقمندان را با آخرين دستاوردهاي دانش فني در اين زمينه آشنا سازد.
كميته علمي كنفرانس از كليه پژوهشگران، صاحب‌نظران، متخصصين و علاقمندان دعوت مي‌نمايد تا مقالات خود را كه حاوي آخرين يافته‌هاي علمي در زمينه شبكه‌هاي هوشمند مي‌باشد را به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند.