چهارشنبه 22 آبان 1398
محورهاي اصلي
كاربرد سيستم‌هاي توان و انرژي (توليد، انتقال، توزيع، بازار، بهره‌برداري و طراحي)
توليدات پراكنده، ذخيره‌سازي انرژي و ريزشبكه، شبكه‌هاي توزيع فعال و هاب انرژي
سيستم‌هاي اتوماسيون و مديريت انرژي
قابليت اطمينان، مديريت توان و تقاضا، پيش‌بيني و پاسخ‌گويي بار
اندازه‌گيري، پايش، كنترل و حفاظت ناحيه گسترده
نقش شبكه‌هاي هوشمند در مديريت خطا (زيربناي حفاظت، پاسخ اضطراري و بازيابي سيستم)
حمل و نقل و وسايل نقليه الكتريكي
قانون‌گذاري و استانداردهاي شبكه‌هاي هوشمند
سيستم‌هاي مخابراتي و فناوري اطلاعات
حسگرهاي هوشمند و زيربناي اندازه‌گيري پيشرفته
امنيت فيزيكي و سايبري شبكه‌هاي هوشمند