چهارشنبه 22 آبان 1398
كارگاه آموزشي
يکي از کارآمدترين روش‌ها جهت گسترش، تعميق و بروزرساني دانش و مهارت‌هاي فني دانشجويان، مهندسان، دانش‌پژوهان و صنعتگران در حوزه شبكه‌هاي هوشمند برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي مي‌باشد. با توجه به اين رويكرد، كنفرانس شبكه‌هاي هوشمند 94 از اساتيد، پژوهشگران، متخصصان و صنعتگران علاقه‌مند به ارائه كارگاه‌هاي آموزشي در مورد شبكه‌هاي هوشمند و زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن دعوت به عمل مي‌آورد تا پيشنهادهاي خود براي برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با شبكه‌هاي هوشمند و به ويژه مباحث بين‌رشته‌اي را به دبيرخانه كنفرانس ارسال فرمايند. ارايه كنندگان كارگاه آموزشي مي‌توانند پيشنهاد خود را جهت برگزاري كارگاه آموزشي از طريق سامانه زير ثبت نمايند.