چهارشنبه 22 آبان 1398
Login
شناسه كاربري: 
كلمه عبور: 
مهلت ثبت‌نام به اتمام رسيده است
شناسه و يا رمز خود را فراموش كرده‌ام
اين نرم‌افزار در اختيار دانشکده مهندسی برق - دانشگاه علم و صنعت ایران جهت برگزاري كنفرانس شبکه های هوشمند 94 مي‌باشد.